ไม่มีค่าใช้จ่าย

แต่อยากกินฟรี!

หยอกๆ ช่วงหาคอนเท้นต์ลงเว็บ
หรือจ้างถ่ายภาพได้นะ